Ziemia to obszar oczyszczania

autorem artykułu jest Danuta Wachowska
ZIEMIA TO OBSZAR OCZYSZCZANIA

W obecnych czasach rozwoju techniki, materia pokonała duchowość. Staliśmy się ludźmi skierowanymi na bycie w świecie materii. Siły duchowe nie mogą nam pomóc, gdyż sami wybraliśmy taką drogę. Siły duchowe mogą pomóc indywidualnym osobom, którzy zwrócą się do swoich przewodników duchowych.
Zaburzona równowaga rodzaju ludzkiego, wpływa bezpośrednio na zaburzenie w całym Kosmosie. Stąd pochodzą wszelkie anomalia pogodowe, trzęsienia ziemi czy katastrofy. W jednym miejscu spotykają się ludzie o bardzo zanieczyszczonych osobowościach i wówczas wydarza się katastrofa lub wypadek. Ginie wiele ludzi. Zostaje w ten sposób oczyszczona Ziemia z wielkich obciążeń. Są w ten sposób uwalniane bardzo niskie wibracje materialne.

Ziemia teraz przechodzi w czwarty wymiar i potrzebuje oczyszczenia. Wraz z nią ludzkość wchodzi na drogę transformacji. Czwarty wymiar jest związany z czakrą serca a z nią energia miłości.

Bardzo ważną sprawą dla nas i planety jest zrozumieć ideę zasad globalnego oczyszczania. Im więcej ludzi dobrowolnie podda się terapii oczyszczającej, tym mniej cierpienia pozostanie na ziemi.

Skrucha jest pierwszym kluczem do drzwi wibracji duchowych. To aspekt pokory. Ugięcie się przed siłą wyższą niż materia. Pokora, to poznawanie siebie, swojej przeszłości i ugięcie się przed przekonaniami innych. Duchowość zaczyna być na pierwszym miejscu a materia na drugim. Człowiek zaczyna się interesować sobą a nie innymi ludźmi. Zamiast oceniać i osądzać innych, człowiek przebacza sobie i innym. Jest to akt pojednania.

Czwarty wymiar jest pod znakiem poznawania i przeżywania miłości. Najpierw poszukujemy miłości ziemskiej bez uwarunkowania. Poszukiwania zawsze kończą się fiaskiem, gdyż nie ma innej miłości niż Miłość Boga. Jeśli człowiek przekona się, że to prawda, zaczyna szukać prawdziwie.

Religie w założeniach były oparte na Miłości Boga. Podczas wielu lat przekazów nastąpiło wiele zniekształceń i religie rozsiewają współzawodnictwo o pierwszeństwo między sobą. Stąd wybuchają wojny, szerzy się między wyznaniami nienawiść i cierpienie, które z miłością nie ma nic wspólnego.

Religie nie spełniają swego zadania. Jedynie pojedynczy człowiek podchodzący uczciwie do duchowości, może poprzez wiarę zgłębić istotę przekazów religijnych. Ale będzie oczyszczał się poprzez choroby ciała, gdyż religie nie dopuszczają nauki do całości istnienia. Cierpienie jest przyczyną odrzucenia rozumu.

Naukowcy, mędrcy i artyści oczyszczają siebie poprzez łańcuchy myślowe zanurzone w Nieskończonym. Oczyszczanie następuje poprzez bezpośredni kontakt ze światem ducha. Jeśli ta grupa ludzi zgłębi religię, to dochodzi do jedności z Kosmosem. Zrozumienie przychodzi z jedności przeciwieństw.

Nie ma potrzeby cierpienia ani doznawania katastrof. Jest natomiast potrzeba zrozumienia, że każdy człowiek na ziemi, musi podnosić swą częstotliwość, swą wibrację. Każdy z nas podlega rozwojowi. Stagnacja to jak woda w stawie, porasta rzęsą i cuchnie. Nie ma przepływu. Nie ma też oczyszczania. Przepływ to ciągła zmiana.

Bardzo ważną sprawą jest oczyszczanie ciała fizycznego. Im więcej oczyszczonych ludzi, tym czyściejszy jest świat wokół nas. Jesteśmy ciałem i duszą w połączeniu. Lęk i strach blokują nasze częstotliwości. Człowiek w lęku boi się iść do przodu, poznawać nieznane.

Ludzie nauki mają mniej lęków, gdyż muszą być otwarci na nowości. To ich popycha do przodu. Jest teraz dużo światłych naukowców, których umysły są bardzo otwarte. Wiedza religijna im sprzyja w poszukiwaniach. Są to wspaniali ludzie, potrafiący z mądrością i zrozumieniem spojrzeć na wszystko co ich otacza. Z pokorą przyjmują wszelkie odkrycia w ciekawości swoich poszukiwań. To im bardzo pomaga w karierze zawodowej. Odnoszą sukcesy.

Pyszny naukowiec czy twórca nie osiąga sukcesu. Ma zamkniętą drogę do duchowości.

Oczyszczajmy nasze umysły i ciała. Pomóżmy naszej Matce Ziemi, gdyż ona nie jest w stanie dłużej znieść ciężkich ludzkich zanieczyszczeń. Skażona ziemia chemią, coraz gorsze wydaje plony. To ma duży wpływ na zdrowie i umysł człowieka. Bądźmy tego świadomi!

Służę radą i pomocą, każdemu kto ze szczerego serca chce przyłączyć się do obszaru oczyszczania siebie i Ziemi. Kontakt ze mną jest poprzez podaną stronę internetową.

Danuta Wachowska

http://www.danuta.stronawww.eu/

Artykuł pochodzi z serwisu www.Artelis.pl