Automatycznie tłumaczony tekst strony www.

Czy automaty zastąpią biuro tłumaczeń w zakresie tłumaczeń tekstów na stronach www?