Ginące zwierzęta

Przed 20 laty w Polsce polowano na wilki dla sportu. W 1998 roku polowania na wilki zostały zakazane w całej Polsce Zwierzęta te odgrywają wielką rolę w leśnym ekosystemie. Przyczyniają się do zmniejszenia populacji jeleni i sarn.