reinkarnacja

Boskie dziedzictwo

autorem artykułu jest Danuta Wachowska Boskie Dziedzictwo Każdy z nas obdarzony został kiedyś w odległej przeszłości genem szlachetnym, jako czystą początkową informacją genetyczną. Drugi gen – ewolucyjny jest genem istoty naszej inkarnacyjnej tożsamości. Pomiędzy jednym a drugim genem znajduje się cały zapis wszystkich doświadczeń reinkarnacyjnych.

Rok 2012

autorem artykułu jest Danuta Wachowska Rok 2012 Ludzkość już przechodziła przez szereg różnych epok i wieków, które wpływały na rozwój jednostki. W czasach obecnych mamy do czynienia z przejściem w nowy Złoty Wiek, którego datą początkową będzie rok 2012.