Napędy Bevel Buddy Box.

Reduktor i motoreduktor kątowy. Stanowi połączenie przekładni cykloidalnej z przekładnią zębatą kątową o stałym przełożeniu 3,5:1. Zastosowane koła zębate o zarysie ewolwentowym i kącie przyporu równym 25o pozwalają na przeniesienie obciążeń na zbliżonym do zazębienia cyclo poziomie. HBB gwarantuje realizację ekstremalnie wysokich przełożeń przy sprawności sięgającej 90% i minimalnych gabarytach.