oczyszczanie

Boskie dziedzictwo

autorem artykułu jest Danuta Wachowska Boskie Dziedzictwo Każdy z nas obdarzony został kiedyś w odległej przeszłości genem szlachetnym, jako czystą początkową informacją genetyczną. Drugi gen – ewolucyjny jest genem istoty naszej inkarnacyjnej tożsamości. Pomiędzy jednym a drugim genem znajduje się cały zapis wszystkich doświadczeń reinkarnacyjnych.

Ziemia to obszar oczyszczania

autorem artykułu jest Danuta Wachowska ZIEMIA TO OBSZAR OCZYSZCZANIA W obecnych czasach rozwoju techniki, materia pokonała duchowość. Staliśmy się ludźmi skierowanymi na bycie w świecie materii. Siły duchowe nie mogą nam pomóc, gdyż sami wybraliśmy taką drogę. Siły duchowe mogą pomóc indywidualnym osobom, którzy zwrócą się do swoich przewodników duchowych.