Licencja na transport zwierząt

Zmienione zasady i przepisy obowiązujące wewnątrz państw członków Unii Europejskiej, utrudniły od niedawna życie przewoźnikom, którzy zajmowali się przewozem zwierząt. Do niedawna dozwolone było transportować wszystkie zwierzęta (poza rybami) bez konieczności posiadania dodatkowych przewóz zwierząt szkolenie i uzyskania specjalistycznych zezwoleń.