Boskie dziedzictwo

autorem artykułu jest Danuta Wachowska Boskie Dziedzictwo Każdy z nas obdarzony został kiedyś w odległej przeszłości genem szlachetnym, jako czystą początkową informacją genetyczną. Drugi gen – ewolucyjny jest genem istoty naszej inkarnacyjnej tożsamości. Pomiędzy jednym a drugim genem znajduje się cały zapis wszystkich doświadczeń reinkarnacyjnych.