Metody zarządzania

autorem artykułu jest Danuta Wachowska

Mechanizm zarządzania

Spójrzmy najpierw na naturę, która odzwierciedla prawa pochodzące od samego Stwórcy Wszechświata. Słońce jest planetą zarządzającą dniem i nocą, porami roku, wzrostem przyrody i odpoczynkiem.

Słońcu odpowiada ojciec w rodzinie, lub dorosły mężczyzna w rodzie jak: mąż, dziadek czy najstarszy brat. Tak natura ukształtowała ten świat, który widzimy podwójnymi oczami, że organem zarządzającym jest i powinien być mężczyzna. Odnosi się to wszystkich struktur, zarówno rodzinnych jak i społecznych czy politycznych.


Kobieta odpowiada pasywności ziemi, która jest zależna od światła słońca. Kobieta, matka, żona czy babka nie mają funkcji zarządzania, lecz poddania. Funkcja zawsze jest tylko jedna. Wszędzie, gdzie rządzi kobieta jest odwrócone prawo naturalne pochodzące od Boga.

Kościół Katolicki słusznie przestrzega tej reguły, gdyż ma to wielkie znaczenie dla całej idei założycielskiej. Żadna kobieta nie może wypierać swoją energią – mężczyzny. Jest to jednoznaczne z wyparciem pierwszeństwa Boga. Dom bez mężczyzny, to dom bez przewodnictwa Boga. Nie może być religii bez Boga.

Sama jestem kobietą i widzę jak żyje się w harmonii rodzinom, gdzie naczelne miejsce jest przyporządkowane głowie rodziny – mężczyźnie. To mężczyzna ma więcej czasu i wolności od spraw domowych, aby poświecić go na zarządzanie i zarobkowanie dla całej rodziny. Jego struktura energetyczna ( energia yang) jest przystosowana do życia na zewnątrz. Zarządzanie zawsze ma wymiar zewnętrzny.

Wszystko, co jest na zewnątrz, początkowo tworzy chaos i bałagan. Dlatego większość ludzkich zarządzeń i ustaw, jest atakowanych za brak dostosowania do każdego obywatela i każdej sprawy.

Zarządzanie połączone z dobrą organizacją ma jedynie sens. Energia organizacyjna jest bardzo wysoką energią i niewielu ludzi ją posiada. Rozwój osobisty lecz nie doskonałość – podnosi i uaktywnia coraz wyższe ośrodki w ciele, które odpowiadają za nasze życie wewnętrzne i zewnętrzne.

Człowiek o niskim poziomie rozwoju, jest zawsze pod wpływem emocji ( niskie energie), które nim kierują. Zarządzenia z takich impulsów, będą nieprzewidywalne. Stąd mamy ciągłe zmiany ustaw i wymianę rządów państw czy miast.

Energia organizacyjna przynależna jest żeńskiej strukturze. Pochodzi z wnętrza, które ma o wiele szersze pole widzenia. Jest szczytem z którego można oglądać całą przestrzeń. Widzi jaśniej i w całości dane zagadnienie czy problem do rozwiązania.

To nie znaczy, że kobiety mają zarządzać, gdyż posiadają zdolność do lepszej organizacji. W każdym mężczyźnie jest zawarta energia żeńska i w każdej kobiecie jest też energia męska. Tak skonstruowały nas żywioły jako budulec naszych ciał.

Chodzi w tym wszystkim o zrównoważenie tych dwóch energii w samym sobie. Wówczas mężczyzna podejmuje decyzje najbardziej słuszne i wyważone. Widzi nie tylko wycinek problemu do rozwiązania lecz ma wizję jego oglądu w całości.

Dopóki będą nami rządzić politycy i decydenci o niskim poziomie rozwoju osobistego, dopóty będą kłótnie i ciągła wymiana rządów. To sprawa osobistego rozwoju a nie wykształcenia czy intelektu.

Tam, gdzie rządy przejmują kobiety, jest odwrócony porządek boskich praw naturalnych. Brakuje siły słońca, które rozświetla i daje światło wszelkiemu życiu. Bez światła jest ciemność i brak zrozumienia oraz jasności widzenia.

Tam, gdzie rządzą mężczyźni kierujący się emocjami, nie może być zgody. Jest ciągły konflikt. Zarządzanie i organizacja muszą iść w parze. Nie mogą być rozdzielone. To dwa bieguny tej samej rzeczy, które tworzą porządek.

Na czele kosmicznych porządków w naszej Galaktyce jest umieszczony Syriusz, jako Projektujący Mechanizm Porządku, poprzez liczne misje. Władcą Wszechświata jest Bóg, któremu podlega wszystko, co stworzone.

Porządki miłości są naczelną zasadą współżycia ludzi. Odkrywają boskie prawa wszechświata. Zaburzanie tych porządków prowadzi do chaosu w rodzinach i społecznościach. Poddanie się wzorcom boskich porządków, jest zgodą na przewodnictwo Boga w naszym życiu.

W mojej książce „Symfonia Przebudzenia” opisałam cały projektujący porządek Trójcy na nasze rodziny oraz żywioły z których jesteśmy zbudowani na czterech podstawowych poziomach w rzeczywistości ziemskiej. Niech ta książka przebudzi Was Drodzy Przyjaciele do nowego myślenia i patrzenia.


Danuta Wachowska
http:/danutawachowska.pl
Artykuł pochodzi z serwisu www.Artelis.pl