Ginące zwierzęta

Przed 20 laty w Polsce polowano na wilki dla sportu. W 1998 roku polowania na wilki zostały zakazane w całej Polsce

Zwierzęta te odgrywają wielką rolę w leśnym ekosystemie. Przyczyniają się do zmniejszenia populacji jeleni i sarn.

Wilki są zwierzętami inteligentniejszymi nawet od psów. Rzadko decydują się atakować zwierzęta hodowlane. Ataki na kozy, owce i bydło to około 5% ich pożywienia.

Aby chronić zwierzęta przed atakami wilków, zwłaszcza przy można mieć owczarka podhalańskiego, który jest większy i czujniejszy od wilka.