Zwierzęta

Ginące zwierzęta

Przed 20 laty w Polsce polowano na wilki dla sportu. W 1998 roku polowania na wilki zostały zakazane w całej Polsce Zwierzęta te odgrywają wielką rolę w leśnym ekosystemie. Przyczyniają się do zmniejszenia populacji jeleni i sarn.

Licencja na transport zwierząt

Zmienione zasady i przepisy obowiązujące wewnątrz państw członków Unii Europejskiej, utrudniły od niedawna życie przewoźnikom, którzy zajmowali się przewozem zwierząt. Do niedawna dozwolone było transportować wszystkie zwierzęta (poza rybami) bez konieczności posiadania dodatkowych przewóz zwierząt szkolenie i uzyskania specjalistycznych zezwoleń.